Kodeks drogowy

ZAWSZE AKTUALNY KODEKS DROGOWY
 
·         Rozdział 1. Zasady ogólne (art. 3-10)
·         Rozdział 2. Ruch pieszych (art. 11-15)
·         Rozdział 3. Ruch pojazdów (art. 16-34)
·         Rozdział 4. Ruch zwierząt (art. 35-37)
DZIAŁ III. POJAZDY (art.66-86)
·         Rozdział 1. Warunki techniczne pojazdów (art. 71-80)
·         Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu (art. 80a-80e)
·         Rozdział 2a. Centralna ewidencja pojazdów (art. 80f-80j)
·         Rozdział 2b. (uchylony) (art. 80f-80j)
·         Rozdział 3. Badania techniczne pojazdów (art. 81-86)
DZIAŁ IV. KIERUJĄCY (art. 87-128)
·         Rozdział 1. Uprawnienia do kierowania (art. 87-100)
·         Rozdział 1a. Centralna ewidencja kierowców (art. 100a-100e)
·         Rozdział 2.Szkolenie i egzaminowanie (art. 101-115)
·         Rozdział 2a. (uchylony) (art.115a-115e)
·         Rozdział 3. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (art. 116-121)

Zobacz także:
·         Taryfikator mandatów
·         Punkty karne
·         Kontrola drogowa
Źródło:
http://www.naukajazdy.pl/kodeks_ruchu_drogowego.html